KONKURS OBIEKTYWNIE ŚLĄSKIE

W tym roku proponowane są następujące kategorie tematyczne: śląskie tradycyjne (zarówno w wymiarze kulturowym jak i historycznym) oraz śląskie nowoczesne i postindustrialne.Uczestnicy mogą nadsyłać swoje reportaże w ilości od 3 do […]